Vores mål for 2030

Vores planet

- Skabe fuld gennemsigtighed på alle produkter
- Opnå tredjepartscertificeringer på alle produkter, hvor det er muligt
- Arbejde hen imod CO2-neutralitet

 -

Vores planet
2022-handlinger

Skabe fuld gennemsigtighed på alle produkter

- Fortsætte med at udvikle produktions- og leverandørpræsentationer. Vi ønsker at dele vores fælles bæredygtighedsrejse, deriblandt alle de udfordringer, vi møder undervejs, samt de beslutninger, vi træffer for at overvinde dem. Læs vores produktions- og leverandørpræsentationer

- 'RESPONSIBLE'-mærke på produkter. Produkter med dette mærke er enten produceret med ansvarlige, genanvendte materialer eller har en af følgende certificeringer: GOTS, OCS eller FSC™.

Vi arbejder løbende på at øge antallet af ansvarlige produkter i vores kollektioner.

 

Opnå tredjepartscertificeringer på alle produkter, hvor det er muligt

- Øge mængden af certificeringer. I dag arbejder vi med FSC™-, GOTS-, OCS- og BSCI-certificering. VI sigter mod at blive GRS-certificeret i løbet af 2022. Vi kan bruge denne certificering på for eksempel tekstilprodukter af PET-garn (garn lavet af genanvendte plastikflasker). Læs mere om vores certificeringer og test

 

Arbejde hen imod CO2-neutralitet

- Sætte mål for at forbedre CO2-aftrykket. Vi vil identificere vores top 30 produktserier og kortlægge leverandørerne af disse. Herefter laver vi i samarbejde med de danske konsulenter, Målbar, en CO2-analyse ved hjælp af Målbars klimascreeningsværktøj for at måle påvirkningen fra råvare til slutprodukt. De data vi får, hjælper os med at sætte mål for en reduktion af CO2-aftrykket på de produkter, som vi producerer flest af.

- Reducere transport med fly. I 2020 blev vores lufttransport fordoblet fra 2 % til 4 % på grund af forsinkelser forårsaget af COVID-19-pandemien. Tallet faldt igen i 2021. I løbet af 2022 sigter vi mod at reducere transporten med fly til 1 %. Læs mere om vores fragt og transport

 

 

Vores samfund

- Skabe værdi på alle bundlinjer: mennesker, planet, profit og formål
- Inspirere kunderne til at træffe ansvarlige valg
- Give tilbage til lokalsamfund som en støtte til bedre hjem

-

Vores samfund
2022-handlinger

Skabe værdi på alle bundlinjer: mennesker, planet, profit og formål

- Sætte klare mål på alle parametre. Vi har påbegyndt processen med at måle på andre parametre end profit, såsom vores medarbejderes trivsel og vores påvirkning af miljøet. Indsigt og data skal hjælpe os med at definere, hvor vi kan forbedre os og opnå større værdi.

 

Inspirere kunder til at træffe ansvarlige valg

- Inspirere gennem kampagner og kommunikation. Vi vil fortsætte med at inspirere mennesker til at træffe ansvarlige valg ved at invitere til dialog og åbent dele vores viden om ansvarlighed og bæredygtighed i al vores kommunikation. Det omfatter en præcisering af ansvar på produktniveau på tværs af alle kontaktpunkter, herunder mærkater, hængemærker, produktbeskrivelser, faktaark og sociale medier.

- Vores produktkataloger. Vi har taget hul på den løbende proces med at definere de mest givende og bæredygtige måder at præsentere vores produkter og vores brand på.

 

Give tilbage til lokalsamfund som en støtte til bedre hjem

- Det har altid været meget vigtigt at bidrage positivt til verden omkring os. Vi arbejder hen imod at øge donationer og sociale initiativer, der er tæt knyttet til vores kernehistorie: at hjælpe mennesker med at skabe rum til at være trygge og føle sig hjemme.

 

ferm LIVING har indgået et samarbejde med Røde Kors for at støtte dem, der har mistet deres hjem som konsekvens af krigen i Ukraine. Vi donerer et fast beløb per ansat i virksomheden på årsbasis, som bruges til at støtte de folk, der hjælper med at reparere ødelagte boliger, leverer varmeløsninger til flygtningecentre og uddeler tæpper og andet varmt soveudstyr til de mest udsatte familier.

ferm LIVING x Røde Kors

 

Vores familie

- Fastholde en stærk kultur med klare værdier
- Skabe langvarige relationer, der er baseret på tillid og respekt
- Give os alle mulighed for at lære og udvikle os sammen

-

Vores familie
2022-handlinger

Fastholde en stærk kultur med klare værdier

- Aktivere vores værdier. Vi er en tæt familie af kolleger, samarbejdspartnere og leverandører, som har hele hjertet med i alt, hvad vi gør, og ud fra de samme idealer. Vi har defineret og formuleret de værdier, som vi lever efter, og vi arbejder aktivt for at sikre, at alle tager dem til sig.

- Ansvarlige medarbejdere. Som led i at integrere ansvarlig tænkning og adfærd i kernen af vores forretning har vi indarbejdet vores synspunkter og forventninger til ansvarlighed og bæredygtighed som et vigtigt element i vores jobsamtaler.

- Brand-anmeldelse. Mens vi bevæger os fremad, er det vigtigt for vores succes, at den måde, vi handler på, er i tråd med vores dna og vækker genklang hos mennesker internt og eksternt. Vi har sat gang i en proces, hvor vi gennemgår vores brand-fundament og taler med mennesker på tværs af vores udvidede familie for at få en klar idé om, hvor vi gør det godt, og hvor vi kan blive bedre.

 

Skabe langvarige relationer, der er baseret på tillid og respekt

- Pleje vores udvidede familie. Vi fortsætter med at samarbejde med vores partnere og leverandører på et grundlag af gensidig værdiskabelse, gennemsigtig kommunikation og hensynsfuld adfærd. Vi deler deres historier, arbejder sammen om at opnå certificeringer og inspirerer konstant hinanden til at finde bedre og mere bæredygtige måder at drive forretning på.

- Måling af fastholdelses- og engagementsrate. Vores medarbejdere er grundlaget for vores succes. Vi ønsker, at de skal føle sig engagerede og værdsatte, og vi vil gerne have, at de bliver hos os i lang tid. Måling af vores fastholdelses- og engagementsrater hjælper os til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø og at opbygge et stærkt fundament med glade og engagerede medarbejdere.

 

Give os alle mulighed for at lære og udvikle os sammen

- Udforske muligheder. Hos ferm LIVING lærer vi og udvikler os som individer og som virksomhed ved at dele ekspertise, viden og gode ideer. Det er især vigtigt for vores ansvarsambition, hvor vi skal have meget mere viden, end vi har i dag. Derfor samarbejder vi løbende med eksterne partnere, såsom Märk, Målbar, FN’s Global Compact, Amfori, FSC™ og Røde Kors. Med deres unikke ekspertise og viden udforsker vi sammen muligheder og finder løsninger til en mere ansvarlig forretning og bedre levevis.