Vores mål for 2030

Vores planet

- Skabe fuld gennemsigtighed om alle produkter
- Opnå tredjepartscertificeringer på alle produkter, hvor det er muligt
- Arbejde hen imod CO2-neutralitet

 -

2023-handlinger

 Skabe fuld gennemsigtighed om alle produkter

- Gennem hele 2023 har vi konsekvent kommunikeret vores fremskridt på vores ansvarlighedsrejse ved at øge gennemsigtigheden i både produktion og design. Vi er varsomme med ikke at deltage i greenwashing eller greenhushing. Ved at fortælle vores produktions- og designhistorier til hele verden giver vi et kig bag kulisserne på den rejse, vores produkter gennemgår. At dele vores fremskridt og aktivt deltage i dialogen er afgørende for at fremme en bevægelse og opmuntre folk til at slutte sig til vores søgen efter forandring.
Læs mere om vores produktions- og leverandørpræsentationer her

 

Opnå tredjepartscertificeringer på alle produkter, hvor det er muligt

- I dag mærker vi vores produkter med "RESPONSIBLE"-mærket, der angiver certificering i henhold til FSC®, GOTS eller OSC 100, Organic Blended eller produktion af genbrugsmaterialer som glas, keramik, papirmasse eller PET-garn, der stammer fra genbrugte plastikflasker. I fremtiden bliver vores koncept "RESPONSIBLE" udvidet, da vi intensiverer vores bestræbelser på i endnu højere grad at indarbejde vores Responsible-kriterier i den indledende designfase.

 

- Vi arbejder i øjeblikket med FSC®-, GOTS-, OCS- og BSCI-certificeringer. Når det er muligt og relevant, undersøger vi aktivt yderligere certificeringer og deltager i tredjepartstest, når vi introducerer nye produkter. Læs mere om certificeringer og test her.

 

Arbejde hen imod CO2-neutralitet

Vi vurderer løbende påvirkningen af vores beslutninger og bruger Målbars klimascreeningsværktøj til at måle CO₂e-fodaftrykket af vores produkter. I øjeblikket har vi ni nøgleleverandører med ombord, hvilket gør det muligt for os at evaluere klimapåvirkningen på produktniveau gennem hele produktionsprocessen, lige fra udvinding af råmaterialer til ankomst på vores lager.

I 2024 er det vores mål at få yderligere ni nøgleleverandører med ombord og gennemføre klimascreeninger for vores 100 mest solgte produkter, så vi kan skabe et benchmark for fremtidige reduktionsmål og "insettings" (i modsætning til "offsettings", hvor der er fokus på kompensationer) for at understrege vores engagement i bedre og mere ansvarlig praksis tidligere i design- og produktionsprocesserne. Desuden er vores primære tekstilleverandør gået over til 90-95 % solenergi i hele deres produktion.

Den omfattende påvirkningsvurdering i sommeren 2024 vil vejlede os til at sætte mål for at reducere det benchmark, der blev fastsat i 2023. Vi bruger softwareberegnere til at måle containerplads og CO2-udledning for vores logistikoperationer, hvilket sikrer, at både miljøpåvirkningen og transportomkostningerne holdes på et absolut minimum. Læs mere om vores fragtprocedurer her

 

 

Vores samfund

- Skabe værdi på alle bundlinjer: mennesker, planet, profit og formål
- Inspirere kunderne til at træffe ansvarlige valg
- Give tilbage til lokalsamfund som en støtte til bedre hjem

-

2023-handlinger

Skabe værdi på alle bundlinjer: mennesker, planet, profit og formål

Ved at opstille veldefinerede mål på tværs af alle parametre har vi indledt en måleproces, der rækker ud over profit og inddrager aspekter som vores medarbejderes trivsel og vores miljøpåvirkning. Indsigt og data vil vejlede os til at identificere områder, der kan forbedres, og opnå en større samlet værdi.

 

Inspirere kunderne til at træffe ansvarlige valg

At inspirere andre gennem vores kampagner og kommunikation er fortsat et fokuspunkt. Vi vil fortsætte med at opmuntre enkeltpersoner til at træffe ansvarlige valg ved at fremme dialog og gennemsigtigt dele vores ekspertise inden for ansvarlighed og bæredygtighed gennem al vores kommunikation. Dette omfatter at forklare vores ansvar på produktniveau på tværs af forskellige kontaktpunkter, herunder mærkater, hængemærker, produktbeskrivelser, faktaark og sociale medier.

 Vores produktkataloger er underkastet en løbende proces for at finde de mest praktiske og bæredygtige metoder til at fremvise både vores produkter og vores brand.

 

 Give tilbage til lokalsamfund som en støtte til bedre hjem

 At yde et positivt bidrag til verden er fortsat en prioritet for os. Vi samarbejder aktivt med Røde Kors for at støtte initiativer, der er i tråd med vores kerneværdier, og som fokuserer på at hjælpe mennesker med at skabe rum, der fremmer komfort og en følelse af at være hjemme. Læs mere om vores partnerskab med Røde Kors her:

ferm LIVING x Røde Kors

 

Vores fællesskab

- Fastholde en stærk kultur med klare værdier
- Skabe langvarige relationer, der er baseret på tillid og respekt
- Give os alle mulighed for at lære og udvikle os sammen

-

2023-handlinger

 

 Fastholde en stærk kultur med klare værdier

- Når vi aktiverer vores værdier, danner vi et tæt fællesskab af kolleger, partnere og leverandører, der helhjertet forfølger fælles idealer. Vi har klart defineret og formuleret de værdier, der styrer vores handlinger, og vi stræber aktivt efter at sikre, at de bliver accepteret af alle.

Som led i at indlejre ansvarlig tænkning og adfærd i kernen af vores forretning har vi integreret vores synsvinkler og forventninger til ansvarlighed og bæredygtighed som et afgørende element i vores rekrutteringsproces.

 

Skabe langvarige relationer, der er baseret på tillid og respekt

Efterhånden som vi udvikler os, er det afgørende for vores succes, at vi tilpasser vores handlinger til vores identitet og skaber resonans både internt og eksternt. Vi har indledt en gennemgang af vores brandfundament og talt med enkeltpersoner i hele vores udvidede fællesskab for at få en omfattende forståelse af vores styrker og af områder, der kan forbedres.

Vores samarbejde med partnere og leverandører bygger på en struktur af gensidig værdiskabelse, gennemsigtig kommunikation og hensynsfuld adfærd. Vi deler aktivt deres historier, samarbejder om at opnå certificeringer og inspirerer hinanden til at finde bedre og mere bæredygtige måder at drive forretning på.Give os alle mulighed for at lære og udvikle os sammen

Det er afgørende for vores forretning, at vi kan spore fastholdelses- og engagementsmålinger. Vores medarbejdere er grundlaget for vores succes, og det er altafgørende, at de føler sig engagerede, værdsatte og tilbøjelige til at blive hos os på lang sigt. Ved at måle vores fastholdelses- og engagementsprocenter kan vi forbedre vores arbejdsmiljø og skabe et solidt fundament med tilfredse og dedikerede medarbejdere.

.Vores personlige og forretningsmæssige vækst stammer fra udvekslingen af ekspertise, viden og innovative ideer. Det har særlig betydning for vores ansvarsmål, hvor det er afgørende at tilegne sig yderligere viden. For at opnå dette samarbejder vi konsekvent med eksterne partnere, herunder FN's Global Compact, Amfori, The Forest Stewardship Council™ og andre. Ved at udnytte deres ekspertise udforsker vi i fællesskab muligheder og udtænker løsninger til en mere ansvarlig forretning og forbedret livskvalitet.