FRAGT OG TRANSPORT

Transport - ferm LIVING

Al transport af vores produkter går gennem eksterne speditører. Vores europæiske fragt transporteres med lastbil, mens produkter fra Asien ankommer ad søvejen. Vi undgår som hovedregel lufttransport, men vælger i visse tilfælde at foretage højprioriterede forsendelser med fly. Den overordnede fordeling af de forskellige transportformer ser således ud:

53,8% transport ad søvejen
46% transport ad vej
0,2% transport med fly

I 2020 blev vores lufttransport fordoblet til 4 % på grund af forsinkelser forårsaget af COVID-19-pandemien. I 2021 blev det dog reduceret markant til 0,2 %. Til gengæld steg vores vejtransport fra 30 % i 2020 til 46 % i 2021, hvilket viser os, at vi er på rette vej.

Vi arbejder løbende på at optimere vores logistiske procedurer for at gøre dem så effektive og pladsbesparende som muligt. Vi måler containerplads og CO2-udledning via softwareberegnere for at holde både omkostninger til og miljøbelastningen af vores transport på et absolut minimum.