FRAGT OG TRANSPORT

Fragt-Transport - ferm LIVING

Al transport af vores produkter går gennem eksterne speditører. Vores europæiske gods transporteres i lastbiler, mens vores produkter fra Asien bliver fragtet med skib. Som regel undgår vi lufttransport, men der sker undtagelser – indimellem vælger vi at få visse højprioriterede forsendelser transporteret med fly. Generelt ser fordelingen af de forskellige transportformer således ud:

68 procent transporteres med fragtskib
30 procent transporteres med lastbil
2 procent transporteres med fly 

I 2020 steg vores lufttransport til 4 procent på grund af forsinkelser forårsaget af COVID-19-situationen. Vi stræber efter at få andelen af lufttransport tilbage på 2 procent i anden halvdel af 2021.

Vi arbejder konstant på at optimere vores transportformer, så de bliver så effektive og pladsbesparende som muligt og samtidig holder både omkostninger og udledningen af CO2 på et minimum. Vi arbejder med specialudviklet software, der kan beregne, hvordan vi bedst kan udnytte containerkapaciteten til vores forsendelser.