FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Test-fermliving

Verdensmålene har til formål at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. De tackler de globale udfordringer, vi står overfor, såsom fattigdom, ulighed, klimaændringer, miljøødelæggelser, fred og retfærdighed.

Vi støtter op om FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, fordi vi mener, at en investering i bæredygtige og ansvarlige produktionsmåder er den etisk rigtige beslutning såvel som en god forretning. Vores design skal ikke kun holde lige nu, men også langt ud i fremtiden, hvor en bæredygtig praksis bliver en endnu vigtigere faktor. Vi går op i at opbygge en tæt og langvarig relation til vores samarbejdspartnere – en relation, der er baseret på gensidig respekt, og som forpligter os til at arbejde for Verdensmålene 8, 12 og 17.

 

FN's Verdensmål 8

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Anstændigt arbejde betyder, at alle skal have mulighed for at få et arbejde, der er produktivt og giver dem en rimelig indkomst, tryghed på arbejdspladsen og social beskyttelse til familier samt bedre muligheder for personlig udvikling og social integration.

Hos ferm LIVING ønsker vi at kæmpe aktivt for at sikre, at arbejdstageres rettigheder i vores forsyningskæde opretholdes, f.eks. ved at have et CoC og anvende certificeringer som BSCI. Vi vil gerne tage del i implementeringen af de positive forandringer og gøre vores til, at det lykkes, ved at sørge for ordentlige job og arbejdsforhold.

 

FN's Verdensmål 12

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion handler om at gøre mere og gøre det bedre med færre ressourcer. Det handler også om at fjerne lighedstegnet mellem økonomisk vækst og miljøødelæggelser, øge ressourceeffektiviteten og fremme en bæredygtig livsstil. Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion går ud på, at "ændre måden vi producerer og forbruger klodens ressourcer og varer på, så vi tilgodeser menneskers grundlæggende behov og øger deres livskvalitet, samtidig med at brugen af naturressourcer og giftige materialer minimeres, og mængden af affald og forurenende stoffer reduceres, så fremtidige generationers behov ikke bliver sat i fare".

Vi vil inspirere folk til at være opmærksomme på deres forbrug og gå efter en bæredygtig livsstil. Vi har en praksis og en forsyningskæde, som vi mener er hæderlig. I tæt samarbejde med vores leverandører arbejder vi konstant på at udvikle og forbedre alle led i vores forsyningskæde. Ved hjælp af certificeringer sikrer vi, at vores materialer og produkter har en høj kvalitet.

Vores ambition er at undgå overproduktion. Vi ønsker at producere den rette mængde af produkter. Vi brænder eller destruerer aldrig genstande, der ikke er blevet solgt. Vi afholder årligt et privat lagersalg, og de resterende varer, der ikke er blevet solgt, doneres til Røde Kors eller andre NGO'er.

Vi stræber efter at designe produkter, der holder i lang tid, både hvad angår funktionalitet og æstetik. For os er det lig med design af høj kvalitet, der er fremstillet af ordentlige materialer, og som har en æstetisk appel, som vi tror kan vare ved i mange år fremover – det kalder vi æstetisk bæredygtighed.

Og vi prøver konstant på at træffe mere bæredygtige valg så tidligt som muligt i processen – det vil sige allerede i designfasen – så andelen af produkter fremstillet af genanvendelige og bæredygtige materialer øges for hver kollektion, vi designer.

 

FN's Verdensmål 17:

Partnerskaber for handling

Med målet om at "styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene" vil FN forsøge at styrke den globale solidaritet ved at forpligte regeringer, civilsamfundet, den private sektor, FN-institutioner og andre aktører til at implementere de øvrige 16 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vores tilgang til at arbejde med bæredygtighed er både holistisk og ydmyg. Vi er ikke perfekte, og vi er på ingen måde eksperter inden for alle områder. Derfor er vores partnerskaber afgørende for at sikre udvikling og fremskridt, og vi vælger at arbejde sammen med dem, der har erfaring og viden indenfor bæredygtige og genanvendelige materialer. I vores bestræbelser på at blive mere bæredygtige ønsker vi at øge gennemsigtigheden, og vi går ind for at engagere os i partnerskaber med andre, hvor vi kan udveksle og dele viden.