FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

UN Goals - ferm LIVING

Verdensmålene har til formål at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. De sætter fokus på de globale udfordringer, vi står over for, herunder fattigdom, ulighed, klimaændringer, miljøforringelse, fred og retfærdighed.

At investere i bæredygtig og ansvarlig praksis er både moralsk rigtigt og god forretningsførelse. Vi støtter FN's Verdensmål og bruger dem til at guide integrationen af bæredygtige politikker i vores forretningsstrategi og kulturelle tankegang. Sammen med vores partnere og leverandører er vi forpligtet til at arbejde med Verdensmål 8, 12 og 17, hvor vores forretning kan gøre den største forskel for mennesker og miljø.

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Fremme inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse samt anstændige jobs til alle. Anstændige jobs betyder mulighed for alle for at få et arbejde, der er produktivt, og som giver en rimelig indkomst, tryghed på arbejdspladsen og social beskyttelse for familier, samt bedre udsigt til personlig udvikling og social integration.

Hos ferm LIVING bidrager vi til positiv forandring ved at sørge for ordentlige jobs og arbejdsforhold. Gennem vores Code of Conduct og certificeringer som BSCI er vi en proaktiv partner i at sikre, at rettighederne for medarbejderne i vores forsyningskæde opretholdes.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Bæredygtigt forbrug og produktion handler om at gøre mere og noget bedre med mindre. Det handler også om at fjerne lighedstegnet mellem økonomisk vækst og miljøødelæggelse, at øge ressourceeffektiviteten og fremme en bæredygtig livsstil. Bæredygtigt forbrug og produktion går ud på "at ændre måden, vi producerer og forbruger klodens ressourcer og varer på, så vi tilgodeser menneskers grundlæggende behov og øger deres livskvalitet, samtidig med at brugen af naturressourcer og giftige materialer minimeres, og mængden af affald og forurenende stoffer reduceres, så fremtidige generationers behov ikke bliver sat i fare".

Hos ferm LIVING stræber vi efter at designe produkter, der holder længe, både i forhold til funktionalitet og æstetik. Det er for os ensbetydende med design af høj kvalitet, der er produceret med ansvarlige materialer og med en tidløs æstetisk appel.

Vi har et tæt samarbejde med vores leverandører inden for en praksisramme og udvikler og forbedrer løbende alle faser af vores forsyningskæde. Gennem strenge kvalitetstest og adskillige certificeringer sikrer vi, at materialer og slutprodukter er af en konsekvent høj standard.

Vi sigter efter at fremstille det helt rigtige antal produkter og aldrig brænde eller destruere usolgte varer. Vi afholder et årligt privat lagersalg, hvor restvarer eller usolgte varer doneres til ngo'er som Røde Kors.

Vi udfordrer os selv til at træffe mere bæredygtige valg i designfasen. Vi arbejder for, at så mange af vores produkter som muligt er fremstillet af ansvarlige materialer, og flere af vores design er lavet af ét enkelt materiale, hvilket gør dem nemmere at genanvende.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Dette mål søger at revitalisere og styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling gennem intensivt og systematisk engagement fra regeringer, civilsamfundet, den private sektor, FN-systemet og andre aktører i implementeringen af de øvrige seksten verdensmål.

Hos ferm LIVING har vi en holistisk og ydmyg tilgang til vores arbejde med bæredygtighed. Vi ved, at vi ikke er perfekte og på ingen måde eksperter i alle emner. Derfor er det afgørende for os at samarbejde med leverandører og eksperter, der er dygtige til at arbejde med ansvarlige praksisser. Vi indgår i langvarige relationer, der er baseret på gensidig værdiskabelse og gennemsigtig kommunikation, og opfordrer alle til at udforske mulighederne for mere ansvarlig forretningsførelse og en bedre levevis.