STRATEGI FOR ANSVARLIGHED

Overstock - ferm LIVING

 

 

Vores ambition er at arbejde for en bedre fremtid, så du kan have det godt med dine valg i dag. Vi arbejder mod en bedre fremtid, og vores 2030-forpligtelser strækker sig over alle aspekter af vores forretning. Vores dedikation til at fremme en langvarig funktionalitet og æstetik styrer alt fra materialevalg og designprocesser til produktionsmetoder, leveringslogistik og udformning af vores organisationskultur. Hver dag er hver afdeling aktivt involveret i initiativer, projekter og handlinger, der har til formål at fremme fremskridt, ansvarlighed og integritet på tværs af alle facetter af vores aktiviteter.

Som deltagere i FN's Global Compact rapporterer vi hvert år vores fremskridt på deres platform. Vi går ind for bedre metoder og skaber varige relationer baseret på gensidig værdiskabelse, gennemsigtig kommunikation og hensynsfuld adfærd. Vi tror på, at alle skal styrkes i at udforske mulighederne for ansvarlig forretningspraksis og en bedre livsstil. Mens vi erkender, at den igangværende rejse vil byde på udfordringer, bidrager vi til bæredygtighedsdialogen og udnytter indsigter til kollektiv vækst og fremskridt mod en bedre fremtid.

 

Vores strategi for ansvarlighed 
Vi arbejder for en bedre fremtid, så du kan føle dig godt tilpas med dine valg i dag

 

2030-forpligtelser 

Vedrørende de handlinger, initiativer og værdier, der former vores virksomhed, har vi defineret ni 2030-forpligtelser under tre hovedpunkter, der omfatter planeten, samfundet og fællesskabet, og som gør det muligt for os at indarbejde en omfattende tilgang til ansvarlighed.

Vores planet

– Skabe fuld gennemsigtighed på alle produkter
– Opnå tredjepartscertificeringer på alle produkter, hvor det er muligt
– Arbejde hen imod CO2-neutralitet

Vores samfund

– Skabe værdi på alle bundlinjer: mennesker, planet, profit og formål
– Inspirere kunderne til at træffe ansvarlige valg
– Give tilbage til lokalsamfund som en støtte til bedre hjem

Vores fællesskab

– Fastholde en stærk kultur med klare værdier
– Skabe langvarige relationer, der er baseret på tillid og respekt
– Give os alle mulighed for at lære og udvikle os sammen

 

 

Strategiske fokusområder

Vores virksomhed opererer inden for en ramme, der er organiseret omkring strategiske fokusområder og vores brands formål om at inspirere mennesker til at skabe personlige og komfortable hjem, der balancerer livets kontraster og hjælper med at skabe en bedre fremtid med ansvarligt fremstillede produkter. Hvert fokusområde omfatter forskellige projekter og initiativer, der er skitseret i vores detaljerede handlingsplan for 2024 og frem. Disse handlinger er i overensstemmelse med vores 2030-forpligtelser og udvikler sig over tid, så vi nærmer os vores mål.

En balanceret forretning

Det har altid været vigtigt for ferm LIVING at finde den optimale balance mellem at opdyrke en blomstrende forretning og have en positiv indflydelse på verden. De ansvarlige beslutninger, vi træffer, kan nogle gange være i modstrid med vores økonomiske overvejelser, men vi fortsætter ikke desto mindre med dem. Vi går helhjertet ind for ansvarlig praksis i alle aspekter af vores aktiviteter, arbejder med integritet og påtager os ansvaret for vores indflydelse ved at udvide vores fokus til også at omfatte ikke-finansielle målinger. Det er af stor vigtighed for os at måle os selv i forhold til disse parametre og arbejde aktivt for en bedre fremtid på både det miljømæssige og sociale område.

Styrkelse af relationer

Vi er et fællesskab af kolleger og partnere, der er dybt engagerede i vores arbejde. Med ægte entusiasme, hjælpsomhed og respekt hylder vi vores forskelligheder, løfter hinanden og skaber et miljø, hvor hver enkelt kan stråle. Vores forhold til leverandører er baseret på et fundament af ansvarlige praksisser for at forbedre vores fælles indsats inden for bæredygtighed. Vi prioriterer gensidig værdiskabelse, gennemsigtig kommunikation og hensynsfuld adfærd for at skabe varige relationer. Vi giver det enkelte menneske mulighed for at lære og vokse ved at udforske muligheder for ansvarlig forretning og en bedre livsstil. 

Ansvarlig livsstil

Vores ambition er at hjælpe mennesker med at finde en balance midt i livets mange kontraster ved at skabe hjem og rum, der afspejler en ansvarlig tankegang gennem nøje gennemtænkte produkter. For at realisere dette er vi dedikeret til at indarbejde en tankegang om ansvarlighed og bæredygtighed i kernen af vores forretning. Vi forbedrer løbende vores metoder i alt fra materialevalg og designprocesser til produktionsmetoder og leveringslogistik for at gøre det lettere for vores kunder at træffe ansvarlige valg.

Inspiration til forandring

At prioritere bæredygtige og ansvarlige handlinger i alle livets facetter er afgørende for både menneskers velbefindende og vores planets sundhed. Vi anerkender, at dette er en løbende rejse, hvor der stadig er mange fremskridt at gøre, men vi bevæger os tættere på vores mål hver dag i vores fælles stræben efter positiv forandring. Vores mål er at indgyde mennesker tillid, når de træffer valg, der bidrager til en mere bæredygtig måde at leve på. Gennemsigtighed om vores egen rejse mod ansvarlighed er nøglen, der tjener som inspiration for andre til at slutte sig til os i vores bestræbelser på at opnå forandring.

Læs vores bæredygtighedsrapporter her:  

Vores 2023 bæredygtighedsrapport
Vores 2022
bæredygtighedsrapport
Vores 2021 bæredygtighedsrapport