KVALITET

Quality - ferm LIVING

Vores mål er at guide forbrugerne til ansvarlige valg – til at træffe bedre valg og bruge tingene i længere tid. 

Vores forpligtelse til at tilstræbe en lang levetid er hjørnestenen i at reducere ressourceforbruget og CO₂-udledningen. For at opnå dette designer vi holdbare produkter med en tidløs kvalitet og æstetik, så de kan gå i arv gennem generationer. I designfasen af nye produkter anvender vi strenge ansvarlighedskriterier, og alle vores produkter gennemgår omfattende kvalitetskontrolforanstaltninger, herunder leverandørinspektioner og rutinemæssige besøg på produktionssteder for yderligere kontrol, samt risikovurdering og streng testning i akkrediterede laboratorier for overholdelse af nationale og internationale regler og standarder.

I 2023 var vores produktionsrelaterede skadeniveau 1,1 %, og vi arbejder på at fastholde dette niveau.