MENNESKER

Humans - ferm LIVING

 

 

Vores fælles engagement er tydeligt i den passion, vi som et fællesskab af kolleger og partnere lægger i vores arbejde. Med entusiasme, hjælpsomhed og respekt fejrer vi vores forskellighed, løfter hinanden og skaber et miljø, hvor hvert enkelt menneske kan trives. Vores etos er centreret omkring ansvar og anstændighed og skaber et inkluderende miljø, hvor ingen betragtes som værende bedre end andre.

Som deltagere i FN's Global Compact opretholder vi dens principper og værdier i vores adfærd og interaktioner.

  • Vores holdning til mangfoldighed er urokkelig, og vi værdsætter ethvert individ uanset race, alder, religion, seksuel orientering eller social status.

  • Vi tager skarpt afstand fra alle former for racisme samt fysisk, verbal og følelsesmæssig mishandling.

  • Vores rekrutteringspraksis prioriterer talent og ser bort fra fordomme relateret til etnicitet, alder, køn, religion, seksuel præference, handicap eller social identitet.

  • Vores passionerede arbejdsmiljø fremmes gennem større selvstændighed og fleksibilitet, der skaber en sund balance mellem arbejde og privatliv, samt en prioritering af velvære for både krop og sind.

  • Vores forhold til partnere og leverandører bygger på gensidig respekt og varige forbindelser.

  • Selvom vi er drevet af iværksætteri og høje ambitioner, går vi aldrig på kompromis med vores værdier ved udelukkende at jagte den laveste produktionspris.

  • Vi stræber altid efter at yde den bedst mulige service til alle, uanset deres baggrund eller identitet.

 

Sundhed og sikkerhed

Vores bestræbelser på at dokumentere arbejdsulykker har givet positive resultater, da der ikke er registreret nogen hændelser i de seneste år. I betragtning af vores virksomheds unikke karakter anerkender vi fraværet af specifikke sundheds- og sikkerhedsprocedurer. Alligevel opretholder vi en proaktiv tilgang til sikkerhed gennem et arbejdsmiljøudvalg.

I november 2023 gennemførte vi en omfattende undersøgelse af teamets engagement, og der er planlagt to mere i 2024. ferm LIVING er fast besluttet på at udnytte indsigterne fra hver undersøgelse og adressere bekymringer på både individuelt afdelingsniveau og på udvidet ledelsesniveau.

I 2023 overgik vores whistleblowerprogram til et digitalt format i takt med lovgivningen. Alle medarbejdere kan anonymt give udtryk for bekymringer og indberette forseelser online uden frygt for repressalier. Whistleblowing understøtter vores kultur med gennemsigtighed, ansvarlighed, integritet og etisk adfærd og hjælper os med at identificere, håndtere og handle på problemer.

Ved udgangen af 2023 havde ferm LIVING ansat:

Antal medarbejdere

2023: 76
2022: 83

Procentdel af kvindelige medarbejdere

2023: 81%
2022: 84%

Procentdel af kvindelige medarbejdere i ledende stillinger

2023: 38%
2022: 50%

Procentdel af kvinder i bestyrelsen

2023: 40%
2022: 50%

Udskiftning af personale

2023: 22%
2022: 10%

Fastholdelsesprocent

2023: 78%
2022: 90%

Fraværsprocent

2023: 3%
2022: 3,62% 

Antal ulykker på arbejdspladsen

0
I alt til dato: 0

 

Forandringsskabere

Internt engagement er afgørende for at nå vores mål. Hver afdeling arbejder dagligt på projekter inden for vores strategiske fokusområder. For at nå vores ambitiøse mål skal alle tage ejerskab og udnytte deres talenter og viden til at drive ferm LIVING fremad. Forandringsskabere arbejder styret af en detaljeret handlingsplan på tværs af hele virksomheden med en repræsentant i hver afdeling og sporer og skaber fremskridt for at fremme et kollektivt ejerskab af vores rejse mod øget ansvarlighed. Disse interne ambassadører for bæredygtighed er med til at sikre vores løbende forbedringer gennem håndgribelige handlinger.