LOGISTIK

Transport - ferm LIVING

Vores transportaktiviteter er udelukkende afhængige af eksterne speditører. Europæisk gods transporteres hovedsageligt via vej eller jernbane, og produkter med oprindelse i Asien sendes med skib. Som standard prioriterer vi alternativer til flytransport, men der er specifikke tilfælde, hvor højt prioriterede forsendelser kræver lufttransport.

I 2020 var der en markant stigning i antallet af vores forsendelser med lufttransport, der blev fordoblet til 4 % på grund af COVID-19-relaterede forsinkelser. Vi har dog effektivt reduceret antallet af disse forsendelser til 0,2 % i 2021 og 0,3 % i 2022. I 2024 sigter vi mod at holde os under 1 %. Samtidig har antallet af forsendelser med landtransport undergået en gradvis og konstant stigning, hvilket tilskrives øget produktion i Europa sammenlignet med Fjernøsten.

Vi arbejder løbende på at optimere vores logistiske procedurer for at opnå maksimal effektivitet og pladsudnyttelse. Vi bruger softwarekalkulatorer til at måle containerplads, hvilket sikrer, at både miljøpåvirkning og transportomkostninger minimeres i videst muligt omfang.

 I løbet af foråret 2024 vil vi samarbejde med en ny partner inden for lagerfacilitet i Danmark. Denne innovative løsning passer perfekt til både vores logistiske behov og vores bæredygtighedsmål, da det nye lager er designet ud fra et stærkt engagement i bæredygtighed og ansvarlighed og er kendetegnet ved grøn energi genereret gennem et solsystem på taget, en bæredygtighedscertificering, der sikrer, at bygningen opfylder strenge standarder for miljøvenlig drift, og et omfattende fokus på bæredygtighed i den daglige drift.

I 2023 var fordelingen af vores forskellige forsendelsesmetoder som følger, målt i volumen (m3): 

Søtransport: 66,2 %
Landtransport: 33,3 %
Lufttransport: 0,5 %