MILJØ OG KLIMA

End-of-life Impact - ferm LIVING

Vores miljøpolitik har omdrejningspunkt i tre centrale 2030-forpligtelser: At opnå fuldstændig gennemsigtighed for alle produkter. At opnå tredjepartscertificeringer for alle produkter, når det er muligt. At stræbe efter at opnå CO₂e-neutralitet.

Vi forpligter os til at minimere miljøpåvirkningen og fremme cirkulær praksis i ansvarlige produktionsprocesser, og vi tilskynder til gennemsigtighed og sporbarhed, mens certificeringer og test garanterer sikre og retfærdige arbejdsforhold i vores forsyningskæde samt ansvarlig produktion og høj kvalitet af vores produkter.

Vi bruger Målbars klimascreeningsværktøj til at måle CO₂e-fodaftrykket af vores produkter. Dette er baseret på EU's metode til beregning af et produkts miljømæssige fodaftryk (PEF). Et CO₂e-fodaftryk henviser til den samlede mængde CO₂e, der produceres i løbet af et produkts levetid. Brugen af materialer, produktionsprocesser, emballage og transport er nogle af de faktorer, der har størst indflydelse på den CO₂-udledning, der er forbundet med vores produkter.

I 2023 fik vi de fleste af vores nøgleleverandører med ombord og gennemførte klimascreeninger af omkring 200 produkter for at nedbringe udledningen. I foråret 2024 vil vi vurdere vores virksomheds fulde påvirkning (scope 1, 2 og 3) for at fastsætte vores reduktionsmål for de kommende år og sætte mål for strategiske "in-settings"-dialoger med leverandører inden sommeren 2024.

For at øge miljøbevidstheden deler vi produkternes klimaaftryk i professionelle projekter. Vi bruger softwarekalkulatorer til at optimere containerpladsen og minimere transportens miljøpåvirkning og omkostninger. Vores fokus på bæredygtighed gælder også emballagen, hvor vi fremmer genanvendelighed og cirkularitet og samtidig bruger certificerede materialer med lavere miljøpåvirkning.

Det er afgørende at forlænge produkternes levetid, og vi opfordrer til genbrug og upcycling. I 2024 sigter vores hjemmeside mod CO₂-neutralitet og kompenserer for udledninger gennem certificering. Vi leverer plejevejledninger til produkter, hjælper kunderne med reservedele og lægger vægt på brugen af genbrugsmaterialer for at reducere afhængigheden af jomfruelige ressourcer.

 

Vi er stolte af have en CO₂-neutral hjemmeside

Som en del af vores igangværende rejse mod bæredygtig ansvarlighed er vores hjemmeside nu CO₂-neutral på alle vores domæner. Denne certificering sikrer, at de CO₂-emissioner, der udledes gennem driften af vores hjemmeside, kompenseres gennem forskellige langsigtede klimaprojekter. I stedet for at bruge en standardiseret løsning, skræddersys certifikaterne til hvert websteds individuelle emissioner, idet der tages højde for servere, datatrafik og besøgende på webstedet. Klik på logoet nedenfor for at se det gyldige certifikat.