DESIGNFILOSOFI

Design Philosophy - ferm LIVING

Vi er dedikeret til at skabe design med en lang levetid og fremstille funktionelle produkter af høj kvalitet og med varig æstetisk appeal på en ansvarlig måde. 

Vi stræber efter at inspirere mennesker til at omfavne en bæredygtig livsstil. For os betyder det, at vi går ind for et bevidst forbrug, prioriterer kvalitet frem for kvantitet og opfordrer til længerevarende brug af produkterne. I designfasen, hvor de afgørende valg træffes, følger vi et sæt "ansvarlighedskriterier" for nye produkter. Disse indebærer overvejelser om holdbarhed, materialer, mulighed for adskillelse, certificeringer, klimascreening, produktion og socialt ansvar. Med en "vugge til grav"-tilgang evaluerer vi hele livscyklussen for vores produkter og fremmer recirkulation.

Ved at arbejde inden for disse etablerede rammer kan vi navigere i forhold til compliance, klimapåvirkning og sociale hensyn. Vi mener, at design med en lang levetid er hjørnestenen i at minimere ressourceforbruget og reducere CO₂-udledningen. For at sikre fremskridt i den rigtige retning er vores bæredygtighedschef fuldt integreret i alle områder af virksomheden og arbejder tæt sammen med design- og produktteams, overvåger fremskridt og identificerer muligheder for mere bæredygtige løsninger i både sociale og miljømæssige sammenhænge. Vi nærmer os vores mål med beslutsomhed og ydmyghed og søger hele tiden bedre og mere tilgængelige måder, hvorpå vores kunder kan træffe ansvarlige valg.