REALISEREDE TILTAG

Design Philosophy - ferm LIVING

 

 

Realiserede tiltag i 2023

Vores engagement afspejles i vores daglige indsats i vores virksomhed og med et bredere community, der inkluderer vores kunder og partnere. I 2023 kunne vi med stolthed konstatere, at vi havde nået følgende milepæle på vores rejse mod øget ansvarlighed.

Bevidst forbrug

Reducering af vores fodaftryk. Vi er opmærksomme på vores miljøpåvirkning og måler omhyggeligt CO₂e-fodaftrykket for vores produkter og materialer ved hjælp af Målbars klimascreeningsværktøj (link) og opbygger et omfattende bibliotek af data, der guider beslutninger på et tidligt stadie og former materiale- og produktionsvalg, hvor vi prioriterer ansvarlig sourcing. Vores engagement omfatter en løbende indsats for at indarbejde endnu mere ansvarlige materialer og praksisser i fremtidige design. Vores kategorichefer foretager indledende screeninger af produkter og materialer for at vurdere miljøpåvirkningen og træffe ansvarlige valg på et tidligt tidspunkt.

I 2024 har vi til hensigt at styrke dette projekt yderligere med det mål at indarbejde et produkts CO₂-påvirkning i beslutningsprocessen sammen med overvejelser som omkostninger og leveringstid. Denne forbedring vil bidrage til at skabe et mere oplyst grundlag for at træffe intelligente beslutninger, der minimerer miljøpåvirkningen.

I 2023 var vores mål at gennemføre 100 produktklimascreeninger. Vi overgik forventningerne med næsten 200 screeninger og har nu taget det næste skridt for at give et omfattende og kvalificeret estimat af den fulde effekt (scope 1, 2 og 3) for hele vores kollektion i samarbejde med Målbar. Resultaterne af denne vurdering vil danne grundlag for ferm LIVINGs fremtidige reduktionsmål. Vi tilbyder også CO₂e-estimater til B2B-kunder, herunder vores made-to-order-program, og deler disse indsigter med forbrugerne. Denne tjeneste har til formål at gøre CO₂e mere relaterbar.

Når vi onboarder vores nøgleleverandører med klimascreeningsværktøjet, kvantificerer vi vores produkters CO₂e-fodaftryk. Dette skaber et fundament for fremtidige initiativer i samarbejde med vores leverandører og "in-settings" – i modsætning til off-settings – med vægt på investering i mere ansvarlige design- og produktionsprocesser, herunder f.eks. brug af mere vedvarende energi.

Ansvarlige produkter

At skabe ansvarlige produkter kræver en samvittighedsfuld tilgang til brugen af jordens ressourcer, hvilket bliver mere og mere tydeligt med klimaforandringernes eskalerende indvirkning på vores daglige liv verden over. En vigtig del af vores ansvar er at engagere os aktivt i vores ansvarlighedskriterier i design- og udviklingsfaserne. Disse indledende faser er afgørende for at træffe vigtige valg for hvert produkt, bestemme de anvendte materialer, produktionsmetoder, og om vi skaber design, der kan skilles ad, for at lette anvendelsen af cirkulære systemer i slutningen af et produkts levetid.

Vores forpligtelse omfatter inkorporering af RESPONSIBLE-mærket, der betyder FSC®-, GOTS- eller OSC 100-/Organic blended-certificering eller produktion af genbrugsmaterialer såsom genbrugsglas, genbrugsaluminium, genbrugsbomuld, genbrugspapirmasse, genbrugskeramik og genbrugs-PET-garn, der stammer fra postforbrugerplast. Derudover er miljøvenlige alternativer som brændenælde og bomuldsmaché inkluderet på grund af deres lavere miljømæssige fodaftryk sammenlignet med konventionelle modstykker. Vi stræber hele tiden efter at integrere mere ansvarlige materialer og metoder i vores kommende design.

Andelen af RESPONSIBLE-produkter i vores kollektion steg fra 21 % i 2020 til 33 % i 2023. Vi har forpligtet os til at øge dette tal til 36 % i 2024.

I 2023 udvidede vi vores netværk af FSC®-certificerede leverandører og antallet af certificerede produkter i vores samlede kollektion. Vi er i gang med at konvertere så meget træ som muligt fra konventionel til certificeret ansvarlig skovdrift. Størstedelen af alt træ, der nu bruges til at skabe vores produkter, er FSC-certificeret, herunder trærammerne i vores sofaer. Vi går aktivt ind for denne certificering, som ikke kun sikrer robuste og sunde skove, men også fremmer biodiversiteten og opretholder menneskerettighederne. Vores mål er udelukkende at bruge FSC-certificeret træ inden udgangen af 2024.

Ansvarlige leverandører

At demonstrere et stærkt engagement i social ansvarlighed i vores forsyningskæde er en af vores vigtigste opgaver. Som medlemmer af Amfori udnytter vi platformen for at sikre, at alle vores nøgleleverandører gennemgår BSCI-audit.

I løbet af 2023 har vi videreudviklet vores interne ramme "Ansvarlige leverandører", som sætter standarderne for samarbejde. Vores definition af en ansvarlig leverandør går videre end blot overholdelse af reglerne. Vi prioriterer partnerskaber med leverandører, der er aktivt involveret i social ansvarlighed, samarbejder med initiativer og opnår uafhængige tredjepartscertificeringer som BSCI, SA 8000, FSC® og GOTS. Disse standarder er udtryk for en gensidig forpligtelse til at overholde menneskerettighederne og sikre retfærdige arbejdsforhold. Alle vores partnere arbejder ansvarligt og i overensstemmelse med vores adfærdskodeks og kontraktlige forpligtelser.

Ved at vælge leverandører, der lever op til disse høje standarder, kan vi bidrage til en global forsyningskæde, der respekterer og støtter menneskelig retfærdighed. I 2023 nåede vi et niveau på 54 % "ansvarlige leverandører", der lever op til høje standarder for social ansvarlighed, og målet er at nå 60 % i 2024. Denne ramme med tredjepartscertificeringer giver både os og vores leverandører mulighed for at gøre det bedre.

At sætte bæredygtighed på dagsordenen

I løbet af 2023 har vi konsekvent kommunikeret vores fremskridt på vores rejse mod ansvarlighed og øget gennemsigtigheden i produktion og design. Vi er opmærksomme på ikke at deltage i greenwashing eller greenhushing. Ved at dele produktions- og designhistorier inviterer vi folk ind i vores verden og giver dem indsigt i den rejse, vores produkter tager. At dele vores fremskridt og deltage aktivt i den vigtige dialog er afgørende for at fremme en bevægelse og opmuntre andre til at slutte sig til kampen for positiv forandring.

At sætte bæredygtighed øverst på den danske designdagsorden er altafgørende for at forme fremtidens design. Gennemsigtighed spiller en afgørende rolle i den forbindelse og bringer bæredygtighed frem i rampelyset, mens en fælles dagsorden har potentiale til at bidrage væsentligt til at skabe en bedre fremtid. Under 2023-udgaven af 3daysofdesign afholdt vi en udstilling for at vise vores dedikation til bæredygtighed og ansvarlighed. Det kastede lys over det nye koncept med CO₂e som en ny valuta, der bruges som målestok til ikke kun at kvantificere miljøpåvirkningen, men også lette informeret beslutningstagning.

Et kig bag kulisserne på vores arbejde, der uddanner både vores partnere og vores kunder i sammenhængen mellem råmaterialer og CO₂e-udledning. Vi fremhævede nogle af de mest indflydelsesrige CO₂-udledningsfaktorer bag vores produkter, herunder materialer, produktionsprocesser, emballage og transport. Ved at fremme bevidsthed og forståelse opfordrer vi til en kollektiv indsats for bæredygtig praksis på alle niveauer i designbranchen, fra producent til forbruger.