Hjemmets udvikling

Hjemmet er basen, hvorfra alt begynder.

Når vi bliver bedt om at forestille os et hjem, vil de fleste af os se en bygning for os. Men hjemmet er mere end blot en fysisk bolig. Hvad betyder hjem – og hvorfor er det vigtigt? Vi talte med etnolog og antropolog Mark Vacher, der er lektor ved Københavns Universitet, for at finde ud af, at der er mere ved et hjem, end man lige kan se.

Hjemmet er et allestedsnærværende træk i vores dagligdag, som er meget mere end et fysisk rum. Hjem er formet af de sociale og kulturelle sammenhænge i deres tid og udvikler sig sammen med os. Lige siden vi sad omkring et knitrende bål omgivet af vores slægtninge, har hjemmet været et sted, vi føler et tilhørsforhold til.

"Hvis vi ikke har noget hjem i verden, er vi ikke længere i verden," siger Mark Vacher.

”Hjem som koncept er interessant. Det giver mening, når vi taler om det. Hvis jeg siger til nogen, at de skal 'gå hjem', giver det øjeblikkeligt mening for både dem og mig – selvom jeg ikke ved, hvor hjem er for dem, eller hvordan det ser ud.”

'Hjem' som noget øjeblikkeligt velkendt, men generelt individuelt fungerer i talesproget på mange måder, men når vi begynder at dykke dybere ned i dets betydning, bliver det mere komplekst. Hvad er hjem? Hvor er hjem henne? Hvordan føles hjem? Den subjektive betydning, der tillægges ordet 'hjem', er både kendt og ukendt.

”Hjem er både en sproglig reference og en eksistentiel relation. Når vi bliver født, tages der straks hånd om os for at sikre vores overlevelse. Vi får givet plads i verden og i vores kroppe, så vi kan vokse. Det er ikke tilfældigt, at Jesus lå i en krybbe. Eksistentielt set er min krop mit hjem. Jeg er altid i min krop – som en snegl i sit hus. Hjem kan ud over sin eksistentielle betydning som et sted blandt andre steder relateres til det enkelte menneskes udvikling,” forklarer Vacher.

 

Huslig lykke

Nogle af de første, der skabte et hjem, som vi kender det i dag, var adelen, der flyttede fra slot til slot og indrettede deres bolig med store, tunge møbler og generøse malerier på vægge, der ikke kun var udtryk for deres rigdom, men også for deres identitet. Industrialiseringen var vidne til, at hjem blev fyldt med genstande, der cementerede en voksende følelse af individualitet.

"I middelalderen var begrebet om familie der, hvor man arbejdede, hvor man boede, og hvem man var. Individet, det individuelle arbejde og borgerskabets opståen i 1800-tallet forvandlede hjemmet til et sted, man trak sig tilbage til – og et sted, hvor forestillingen om kernefamilien blomstrede. Før den tid var vi altid nogens søn, mor, søster eller bror,” konstaterer Vacher.

"I virkeligheden begynder vi som individer og konstruerer fællesskaber gennem hele vores liv. Dertil kræves instrumenter, apparater, arenaer, platforme, genstande, børneværelser, haver, køkkenøer...”

 

Ud over det fysiske

”I dag er hjemmet et sted, vi forlader om morgenen og vender tilbage til igen om aftenen. Vi fylder det med ting. Bygger køkkener i åbent plan, hvor vi bager økologisk brød, mens børnene laver lektier, eller vi deler en flaske vin. Hjem afspejler den borgerlige idé om en familie. Og vi skaber en familie gennem de ting, vi køber til vores hjem. Vi dyrker bestemte genstande og idéer i hjemmet for at fremme vores følelse af individualitet, velvære og fællesskab. Vi investerer tid og kræfter i vores hjem og have for at demonstrere luksus, rigdom og tid."

Hjem er også stedet, hvor vi styrer tiden efter vores behov. Vi lægger os til at sove om aftenen, og dagen bliver til i morgen. Vi vågner om morgenen og er atter åbne over for tiden.

 

“Alt, hvad vi har i vores hjem, er en påmindelse om, hvem vi er, og det fællesskab, vi ønsker at omgive os med”

 

"Hjem er et sted, hvor vi trygt kan være aktive og inaktive. Hvor der ikke er noget på spil,” siger Vacher.

"På en dårlig dag kommer vi hjem, trækker os tidligt tilbage til vores seng og lukker ned for dagen. Andre gange bliver vi sent oppe for at vride de sidste dråber ud af en god dag. Hjem er et sted hinsides steder, hvor der ingenting sker, samtidig med at alt sker – i modsætning til vores arbejde, hvor vi er forpligtet til at udføre bestemte opgaver og at indfri mål før frokost, afslutte vores arbejde og tage hjem igen. Ting kan ændre sig, fordi intet forandrer sig."

 

Sammen alene

Begrebet om hjem ligger altså uden for sprogets grænser og forældede fortolkninger. Overvej, hvad det vil sige at føle sig 'hjemme'. Vacher mener, at en permanent fysisk bolig ikke er en forudsætning for at føle sig hjemme. Hjem kan skabes og omskabes hvor som helst og når som helst gennem hele livet. Et hus er baseret på normer, mens et hjem er baseret på subjektive følelser.

Fysisk husly er et grundlæggende menneskeligt behov. Men det er vores ønske om at høre til, der former vores hjem. Dette afspejles i det gamle engelske ord for hjem, hām, som refererer til en landsby eller en ejendom, hvor mange 'sjæle' er samlet. Der er altid en fysisk struktur, men det handler mere om en forsamling af mennesker. De genstande, vi anskaffer til vores hjem, er ikke blot historien om, hvem vi er. De er en håndgribelig påmindelse om den måde, vi forholder os til andre på for at opbygge et fællesskab – hvilket er afgørende for vores overlevelse.

"Alt, hvad vi har i vores hjem, er en påmindelse om, hvem vi er, og det fællesskab, vi ønsker at omgive os med," siger Vacher.

”Nogle er gode til at skabe sig et 'hjem' – føle sig hjemme i verden og i et rum. Andre synes, det er svært, og arbejder hårdt på at føle sig hjemme.”

I mange kulturer har et hjem traditionelt set ikke været et sted, hvor fremmede kom ind. Selvom der måske var en fin spisestue, var det uden for hjemmets vægge, vi mødtes med andre. I dag er vores hjem ikke kun til skue for os selv, men også for omverdenen.

”Vores hjem fortæller andre noget om os – men kun når de får lov at komme ind ad døren. Når du kommer ind i mit hjem, ser jeg på det gennem dine øjne. Hvordan det får dig til at se mig. Hvis jeg betragtede mig selv, hvad ville jeg så gerne se? Men det er svært at indrette et hjem, hvor andre ser mig, sådan som jeg ønsker, de skal se mig,” forklarer Vacher.

Hjemmet fremkalder en fysisk reaktion: Vi kan trække vejret dybere; vores muskler kan slappe af. Men hvis det at skabe et hjem fordrer en emotionel tilknytning og en følelse af at høre til, hvorfor tænker vi så så meget over, hvad vi fylder det med?

“Processen med at skabe et hjem sker over tid. Det vokser med os,” siger Vacher.

"De genstande, vi anskaffer til vores hjem, siger noget om, hvem vi er, og hvordan vi forholder os til andre."

Design giver os mulighed for at vise verden, hvem vi er, og hvad vi ønsker at være.

“Ligesom en veldesignet stol, der stille og instinktivt tjener sit formål, gør et hjem det samme: Når det gør sit arbejde godt, er det et instrument. På samme måde som den gode grøntsagskniv ligger let i hånden, så du kan mærke den gulerod, du skærer ud, men ikke kniven. Hjemmet er det samme: Det faciliterer, hvem vi er, og hvordan vi ønsker at være med de mennesker, vi vælger at være sammen med. Der er handlekraft i at skabe et hjem. Et godt hjem faciliterer det gode liv. Uanset om du bager økologisk brød eller ej.”

 

-
Udforsk SS22-kollektionen – The Art of Creating a Home